Cooper Events

1. Voucher jest ważny od daty otrzymania.

2.Voucher jest ważny przez okres 24 miesięcy od daty wystawienia.

3. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny,

4. Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu,

5. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.

6. Voucher obowiązuje przy zakupie minimum pakietu dj/wodzirej  + dekoracja światłem.

7. Voucher może być realizowany wyłącznie w wolnym terminie firmy Cooper Events

8. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.

9. Cooper Events  nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu okazicielowi.

10. Cooper Events ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:

a) Upłynął termin ważności Vouchera

b) Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na Voucherze

11. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

12. Cooper Events zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Cooper Events , po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

15.Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez okaziciela  Vouchera z momentem podpisania umowy na prowadzenie imprezy.